Infrastruktur

Vad är fiber?

Fiber är det nya och framtidssäkra sättet att få tillgång till tv, telefoni och bredband. Det är dessutom driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar och har näst intill obegränsad kapacitet. Idag använder många fastighetsägare fortfarande kopparnätet för att få tillgång till telefoni och internet i hemmet. Dessa kopparledningar är väldigt föråldrade och kommer till slut inte klara framtidens krav på vår teknik i hemmet. Att ansluta din fastighet till Eskilstuna Fibernät innebär att du får tillgång till en infrastruktur byggd efter de modernaste teknikstandarder som existerar. Dessutom ger den dig i stort sett obegränsat med kapacitet av digital trafik.

Det stadsnät vi bygger innebär att vi gräver ner fiberkablar på allmän mark för att på så sätt kunna ge fastighetsägare möjligheten att ansluta fastigheten till fiber. Vårt stadsnät är öppet och neutralt vilket innebär att vi låter alla marknadens tjänsteleverantörer leverera sina tjänster i vårt nät, vilket gynnar konsumenten när det gäller både pris och utbud.

 

Bättre kvalité

Fiberkabeln överför digitala signaler med ljusets hastighet och klarar väldigt hög kapacitet. Den är långt ifrån fullt belastad med dagens tjänster och i dagsläget kommer ni inte ens använda 1 % av den möjliga kapacitet som finns. Detta gör att fiberanslutningen klarar framtidens krav och ger dig en stabil och säker tv-, telefoni- och bredbandstjänst många år framöver.

 

Höj standarden på din villa

Värdet på en villa avgörs av en mängd olika saker. Till exempel läget, storleken, planeringen, utsikten och om villan är nyrenoverad eller i behov av renovering.

Men idag är den tekniska standarden allt mer ett krav i takt med att vårt internetanvändande har ökat. Vi är ständigt uppkopplade via smartphones, läs-/surfplattor och datorer. Även tv-användandet har utvecklats då vi använder oss mer och mer av till exempel streaming/play-tjänster som kräver stor bandbredd.

 

Mer om fiber

Fiberoptik är ett optiskt system där ljus leds genom så kallade optiska fibrer vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter. Dessa glas- eller plastkärnor är omslutna av ett mantelhölje och vanligtvis också av ett skyddande skal. Ett fiberoptiskt överföringssystem består av en sändare och av en mottagare. Sändaren skickar ut ljus antingen med hjälp av laser eller med hjälp av lysdioder. Mottagaren "översätter" ljussignalerna till elektriska impulser som skickas till dator, TV eller telefon. För att upptäcka ljuset använder mottagaren sig av fotoceller eller fotodioder. Den vanligaste ljusvåglängderna som används och 1550 nanometer, d.v.s. infrarött ljus.