Stort utbud av tjänster för TV, telefoni och bredband

I Eskilstuna Fibernät finns många  tjänsteleverantörer anslutna. Kommunikationsoperatör i Eskilstuna är Öppna Stadsnät och via deras plattform beställer du enkelt och smidigt den tjänsteleverantör och tjänster som passar dig.

 

I och med att nätet är öppet ökar det konkurrensen mellan tjänsteleverantörerna vilket ger dig som konsument bättre förutsättningar, som bättre utbud och lägre priser på tjänsterna.

 

I det öppna fibernätet i Eskilstuna finner du bland annat följande tjänsteleverantörer:

AllTele
T3
Bredband2
Bredbandsbolaget
Comhem
Viasat
Tyfon
Ownit
bahnhof
universal
Boxer